GESCHILLEN

Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is bedoeld om de consument één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met financiële dienstverleners waaronder ook verzekeringen vallen. De consument kan altijd naar de rechter gaan in geval van een conflict, maar de binnen de KiFiD werkzame Ombudsman en Geschillencommissie kunnen een alternatief bieden: in een relatief kort tijdsbestek (procederen kost vaak jaren) wordt in overleg met de betrokken financiële dienstverlener getracht een oplossing te vinden of wordt geoordeeld over de kwestie.

© Copyright Euroexpertise - Algemene voorwaarden - Privacy Verklaring - Design by Bits2Creations